Vetkujdesi
A mund të ndalojmë së menduari?

A mund të ndalojmë së menduari?

Është demonstruar se truri nuk çlodhet asnjëherë, as edhe kur mendja lihet e lirë! Të mendosh nuk do të thotë vetëm të arsyetosh, të reflektosh apo të kujtosh në mënyrë të ndërgjegjshme dhe të qëllims...