Sjelljet negative që ju bëjnë mirë

Psikologët kanë deklaruar se disa sjellje të konsideruara si negative i bëjnë mirë shëndetit mendor të njerëzve. Ata japin rekomandimet e tyre edhe për këtë rast. Ekzistojnë disa sjellje, të cilat kon...