Psikologji
Kreativiteti lind edhe nga shikimi

Kreativiteti lind edhe nga shikimi

Të mbyllësh sytë, ose t’i lëvizësh në një mënyrë të caktuar, duket se mund të ndihmojë me të vërtetë kreativitetin, apo të gjejë zgjidhjen e papritur dhe të menjëhershme të një problemi. “Mbyll sytë p...