Seksi, interneti dhe adoleshentët

Të dhënat flasin qartë: 74% e adoleshentëve meshkuj dhe 37% e adoleshenteve femra përdorin internetin për t’u informuar rreth seksit, për të bërë seks dhe për të parë të tjerët se si e bëjnë. Sot sajt...