Marrëdhënie
Lumturia nuk ka çmim

Lumturia nuk ka çmim

“Paratë nuk mund ta blejnë lumturinë”, është një parim shumë i mençur…sigurisht, për të jetuar qetësisht është e nevojshme të keni një minimum të sigurisë dhe të mos keni shqetësime për të nesërmen, s...